GET READY FOR STANAG 6001

WRITING NA SLP 1

Délka testování této dovednosti: 20 minut

Tato část zkoušky zahrnuje 1 úlohu. 

Typ textu: Stručný vzkaz, pozvánka, stručný text na pohlednici, krátký osobní dopis, krátká žádost, stručná zpráva

Doporučený počet slov: 100

WRITING NA SLP 2

Délka testování této dovednosti: 40 minut

Tato část zkoušky zahrnuje 2 úlohy. Jedna je kratší, druhá je komplexnější. Jedná se o formální i neformální texty. Požaduje se znalost následujících slohových útvarů: pozvánka, vzkaz, osobní a služební korespondence, hlášení - report, vyprávění, popis, instrukce.

Doporučený počet slov: 90 slov (kratší útvar) a 150 slov (delší útvar)

WRITING NA SLP 3

Délka testování této dovednosti: 90 minut

Tato část zkoušky zahrnuje 2 úlohy

Zkouška z písemného projevu se skládá ze dvou částí – dvou úloh. Kandidát odpovídá na jednotlivé úlohy, jak nejlépe umí. Zkouška z písemného projevu probíhá zpravidla na počítači; v případě nefunkčnosti počítačů probíhá formou tužka – papír.  

První úloha je korespondence (odpovídá úrovni 2). Požaduje se znalost psaní jednoduché osobní a běžné služební korespondence. Rozsah a téma jsou stanoveny zněním zadání.

Doporučený počet slov: 180

Druhá úloha je kompozice - úvaha (odpovídá úrovni 3). Kandidát má na výběr ze dvou témat: může si zvolit buď téma vojenské, nebo všeobecně společenské. Kandidát na úrovni 3 je schopen argumentovat, analyzovat, formulovat hypotézy, podat rozsáhlý výklad, vyprávění a popis.  Umí správně a přesně vyjadřovat své myšlenky a logicky je rozvíjet podle gramatických a stylistických zákonitostí jazyka. Rozsah a téma jsou stanoveny zněním zadání.

Doporučený počet slov: 300

JAK USPĚT U PSANÍ?

Je zásadní ovládnout nejen gramatiku, ale spousty jiných oblastí. U psaní se hodnotí nejen správnost gramatických struktur, ale také slovní zásoba, přesnost odpovědi na otázku/zadání (zda jste se neodklonili od tématu, zda jste odpověděli na všechny body), stylistika, koherenci aj. Pomoci Vám mohou také guidelines pro jednotlivé slohové styly. 

Get started now!