top of page

GET READY FOR STANAG 6001

WRITING NA SLP 1

Délka testování této dovednosti: 20 minut

Tato část zkoušky zahrnuje 1 úlohu. 

Typ textu: Stručný vzkaz, pozvánka, stručný text na pohlednici, krátký osobní dopis, krátká žádost, stručná zpráva

Doporučený počet slov: 100

WRITING NA SLP 2

Délka testování této dovednosti: 40 minut

Tato část zkoušky zahrnuje 2 úlohy. Jedna je kratší, druhá je komplexnější. Jedná se o formální i neformální texty. Požaduje se znalost následujících slohových útvarů: pozvánka, vzkaz, osobní a služební korespondence, hlášení - report, vyprávění, popis, instrukce.

Doporučený počet slov: 90 slov (kratší útvar) a 150 slov (delší útvar)

WRITING NA SLP 3

Délka testování této dovednosti: 90 minut

Tato část zkoušky zahrnuje 2 úlohy

Zkouška z písemného projevu se skládá ze dvou částí – dvou úloh. Kandidát odpovídá na jednotlivé úlohy, jak nejlépe umí. Zkouška z písemného projevu probíhá zpravidla na počítači; v případě nefunkčnosti počítačů probíhá formou tužka – papír.  

První úloha je korespondence (odpovídá úrovni 2). Požaduje se znalost psaní jednoduché osobní a běžné služební korespondence. Rozsah a téma jsou stanoveny zněním zadání.

Doporučený počet slov: 180

Druhá úloha je kompozice - úvaha (odpovídá úrovni 3). Kandidát má na výběr ze dvou témat: může si zvolit buď téma vojenské, nebo všeobecně společenské. Kandidát na úrovni 3 je schopen argumentovat, analyzovat, formulovat hypotézy, podat rozsáhlý výklad, vyprávění a popis.  Umí správně a přesně vyjadřovat své myšlenky a logicky je rozvíjet podle gramatických a stylistických zákonitostí jazyka. Rozsah a téma jsou stanoveny zněním zadání.

Doporučený počet slov: 300

JAK USPĚT U PSANÍ?

Je zásadní ovládnout nejen gramatiku, ale spousty jiných oblastí. U psaní se hodnotí nejen správnost gramatických struktur, ale také slovní zásoba, přesnost odpovědi na otázku/zadání (zda jste se neodklonili od tématu, zda jste odpověděli na všechny body), stylistika, koherenci aj. Pomoci Vám mohou také guidelines pro jednotlivé slohové styly. 

Get started now!
bottom of page