top of page

GET READY FOR STANAG 6001

LISTENING NA SLP 1

Délka testování této dovednosti: přibližně 25 minut (záleží na délce nahrávek)

Tato část zkoušky zahrnuje 20 krátkých nahrávek - dialogů nebo monologů na úrovni SLP 1. 

Za každým textem následuje otázka a nabídka čtyř odpovědí, z nichž pouze jedna je správná. Každou testovou úlohu uslyší kandidáti dvakrát.

LISTENING NA SLP 2

Délka testování této dovednosti: přibližně 40 minut (záleží na délce nahrávek)

Tato část zkoušky zahrnuje 30 krátkých nahrávek - dialogů nebo monologů na úrovni SLP 1-2. 

Za každým textem následuje otázka a nabídka čtyř odpovědí, z nichž pouze jedna je správná. Každou testovou úlohu uslyší kandidáti dvakrát.

LISTENING NA SLP 3

Délka testování této dovednosti: přibližně 50 minut (záleží na délce nahrávek)

Tato část zkoušky zahrnuje 30 krátkých nahrávek - dialogů nebo monologů na úrovni SLP 2-3. 

Za každým textem následuje otázka a nabídka čtyř odpovědí, z nichž pouze jedna je správná. Každou testovou úlohu uslyší kandidáti dvakrát. Na rozdíl od předchozích úrovní jsou otázky často zaměřeny na abstraktní charakter rozhovorů, např. pocity mluvícího.

JAK USPĚT U POSLECHU?

Studenti mívají často problémy s udržením pozornosti během všech nahrávek. Testování je do velké míry stresující záležitost a studenti cítí potřebu přečíst si vše - otázku i všechny čtyři nabízené možnosti, aby byli schopni správně odpovědět.

 

Věřím ale, že rozhodující je soustředit se na otázku k dané nahrávce, protože:

- budete tak přesně vědět, na co se v nahrávce soustředit

- nebudete plýtvat časem na 3 špatné možnosti a trápit se tím, co znamenají

- nebudete ovlivněni zavádějícími možnostmi

- navíc často jsou v nabízených možnostech zmíněna klíčová slova z nahrávky jen proto, aby vás zmátla 

JAK SE PŘIPRAVIT?

Často právě poslech bývá kámen úrazu. Využijte proto všechny dostupné zdroje a co nejvíce času (aktivně či už pasivně jako pozadí při jiné aktivitě) věnujte poslechu:

- při volbě seriálů se vyvarujte komediálním seriálům, kde rychlost vyjadřování v často neformální angličtině mnohem vyšší

- pokud chcete sledovat filmy v anglickém znění s titulky, vyvarujte se českým a pokud už musíte, zapněte si titulky anglické

- na různých zpravodajských serverech (BBC, CNN) - vhodné pro přípravu na SLP 3 - jsou k dispozici zprávy s přepisy textu, takže si můžete dohledat neznámá slova

- existuje spousta aplikací s kratšími nahrávkami, které jsou často zaměřeny na aktuální témata, s pozorností zaměřenou na nová slovíčka (např. BBC 6-minute English)

- písničky neposkytují nejlepší zdroj pro výuku, protože zpěváci ne vždy vyslovují zřetelně a často je slovosled vět upravován tak, aby se slova rýmovala (a ne aby byla gramaticky správně)

Practice makes perfect!
bottom of page