top of page

GET READY FOR STANAG 6001

Kopírování dolů

DISTANCE SLP 2

WEEKLY, MONTHLY

Balíček obsahuje materiály k přípravě všech dovedností na úroveň SLP 2, jeho obsah lze však upravit dle potřeb studenta. Lze hradit z FKSP.

Od:

300 CZK

Žena s počítačem

DISTANCE SLP 3

WEEKLY, MONTHLY

Balíček obsahuje materiály k přípravě všech dovedností na úroveň SLP 3, jeho obsah lze však upravit dle potřeb studenta. Lze hradit z FKSP.

Od:

400 CZK

GET READY FOR STANAG 6001 SLP 2

Listening

Každý balíček obsahuje test s klíčem ve formátu pdf a samotnou nahrávku ve formátu mp3.

 

I když tato dovednost je u nás testována pouze formou multiple-choice questions, studenti se připravují pomocí různorodých testů (multiple-choice, gap-filling, key information filling). Díky tomu tak natrénují různorodé nahrávky v rozličných situacích a budou umět reagovat mnohem lépe. 

Speaking

Příprava na tuto dovednost probíhá přes Skype, přičemž student předem obdrží oblast, které bude věnována pozornost a má možnost si dopředu připravit otázky k IGT. I potřebnou slovní zásobu k role-play má možnost student nastudovat před lekcí, aby uměl pohotověji reagovat na dané situace.

 

Po každé lekci má student možnost se vrátit ke svým chybám či návrhům na zlepšení ve formě poznámek, které od lektora obdrží. S lektorem pak individuálně řeší gramatiku, kterou je potřeba zlepšit a procvičit na cvičeních.

Reading

Každý balíček obsahuje test s klíčem ve formátu pdf, nejčastěji s multiple-choice questions.

Je pak na studentovi, aby si neznámá slovíčka z textu zapisoval a snažil si je zapamatovat a aktivněji používat. Jak si efektivně a správně zapisovat slovní zásobu, naleznete v sekci STANAG: Reading.

Writing

Součástí každého balíčku je jedno krátké a jedno dlouhé zadání, které student vypracuje a zašle lektorovi e-mailem. Lektor mu následně zašle slohový útvar spolu s poznámkami - opravami chyb a návrhy, jak a co přesně zlepšit, aby student dosáhl požadovanou úroveň.

 

Jednotlivé druhy krátkých slohových útvarů se mění, aby se student důkladně připravil na jakoukoliv možnost. Navíc student dostane guidelines jednotlivých slohových útvarů, aby si osvojil stylistiku těchto útvarů - užitečné fráze, oslovení, začátek a ukončení jednotlivých stylů - formal & informal letter, report, invitation, note. 

GET READY FOR STANAG 6001 SLP 3

Listening

Každý balíček obsahuje test s klíčem ve formátu pdf a samotnou nahrávku ve formátu mp3.

 

I když tato dovednost je u nás testována pouze formou multiple-choice questions, studenti se připravují pomocí různorodých testů (multiple-choice, gap-filling, key information filling). Díky tomu tak natrénují různorodé nahrávky v rozličných situacích a budou umět reagovat mnohem lépe. 

Speaking

Příprava na tuto dovednost probíhá přes Skype, přičemž student předem obdrží oblast, které bude věnována pozornost. Po každé lekci má student možnost se vrátit ke svým chybám či návrhům na zlepšení ve formě poznámek, které od lektora obdrží. 

 

Student také dostane guidelines, jak postupovat při debatě a důležité gramatické struktury, vyžadované při debatě. Individuálně pak lektor řeší se studentem slovní zásobu, kterou je potřeba zlepšit.

 

Dále se student věnuje argumentaci v jednotlivých oblastech, které jsou vyžadovány na SLP 3 - agree/disagree na různá tvrzení. Ta může zaznamenat do archů a poslat lektorovi na kontrolu. 

Reading

Každý balíček obsahuje test s klíčem ve formátu pdf, nejčastěji s multiple-choice questions.

Je pak na studentovi, aby si neznámá slovíčka z textu zapisoval a snažil si je zapamatovat a aktivněji používat. Jak si efektivně a správně zapisovat slovní zásobu, naleznete v sekci STANAG: Reading.

Writing

Součástí každého balíčku je jedno krátké a jedno dlouhé zadání, které student vypracuje a zašle lektorovi e-mailem. Lektor mu následně zašle slohový útvar spolu s poznámkami - opravami chyb a návrhy, jak a co přesně zlepšit, aby student dosáhl požadovanou úroveň.

 

Jednotlivé druhy krátkých slohových útvarů se mění, aby se student důkladně připravil na jakoukoliv možnost. Navíc student dostane guidelines jednotlivých slohových útvarů, aby si osvojil stylistiku těchto útvarů - užitečné fráze, oslovení, začátek a ukončení jednotlivých stylů - formal & informal letter, report, essay

bottom of page