top of page
Tato služba není dostupná, pro více informací nás kontaktujte.

Toddlers English (with parents)

informace již brzy...

  • Ukončeno
  • 2 750 českých korun
  • Palackého náměstí 67, třída se nachází v 1. patře

Popis služby

PRO KOHO JE KURZ PŘIPRAVEN: Kurz je určen pro děti ve věku přibližně 1,5 až 3 roky, které se s angličtinou teprve seznamují. Děti jsou v kurzu doprovázeny maminkou nebo tatínkem, aby se cítily co nejbezpečněji a mohly se soustředit na společné aktivity. ZAMĚŘENÍ KURZU: - během výuky se snažím především o to, aby si děti vytvořily k anglickému jazyku pozitivní vztah. Je velice důležité, aby děti nepostřehly, že jsou "učeny". - při výuce pracujeme s různými pomůckami, které dětem pomohou uvolnit se a nebát se a zároveň abychom prostřednictvím aktivit rozvíjely hrubou i jemnou motoriku dětí. - v mých kurzech sedí děti společně s rodiči na zemi na barevných polštářcích, aby se mohly aktivně zapojovat do různých her, pohádek či písniček. Začali jsme také při výuce používat magnetickou tabuli (která je umístěna mnohem níže, aby na ni děti pohodlně dosáhly) a různé magnetky, které rozvíjí slovní zásobu dětí. Vytvářím jim co nejpřirozenější prostředí, aby se cítily jistě a bez obav se zapojily do společných činností. Písničky jsou velmi často doprovázeny pohybovými aktivitami, které dětem napomáhají asociovat si danou slovní zásobu. - součástí hodiny je i společný úklid hraček, aby si děti osvojily základní povely v anglickém jazyce a uměly na ně přirozeně reagovat, např.: Please, put the blocks into the box. Thank you! Which colour is it? Put the stick on the colour. Jednotlivé pokyny a má komunikace k dětem je vždy doprovázena pantomimou, aby děti snáze pochopily, co od nich očekávám.


Kontaktní údaje

+420 777 041 563

veronika@anglickysradosti.cz

Třída se nachází v 1. patře. Palackého náměstí 67, Slavkov u Brna, Česko

bottom of page