top of page
Tento kurz již nelze rezervovat.

Primary English GIRLS

Zábavná projektová výuka pro I. stupeň (15 lekcí)

  • Ukončeno
  • 3 300 českých korun
  • Palackého náměstí 67, třída se nachází v 1. patře

Popis služby

PRO KOHO JE KURZ PŘIPRAVEN: Kurz je určen pro holky ve věku přibližně 7-10 let, které se chtějí učit anglický jazyk zábavnou a zajímavou formou a již nějaké základy anglického jazyka mají a v předchozím roce se mnou již výuku absolvovaly, anebo jsou již schopné se vyjadřovat v jednoduchých větách. ZAMĚŘENÍ KURZU: - s dětmi v hodinách pracujeme s Cambridge učebnicí GLOBAL ENGLISH Learners - úroveň 1 včetně CD (v ceně kurzu), kde jsou jednotlivé lekce děleny na sekce, které se věnují dovednostem - psaní, čtení, poslech a mluvení a prostřednictvím cílených aktivit tyto dovednosti u dětí rozvíjí. V průběhu tohoto letního semestru přejdeme s dětmi již na úroveň 2, která nabízí dětem jiné zajímavé okruhy pro učení anglického jazyka. - vždy na konci každé lekce je sekce pro projektové činnosti, prostřednictvím kterých si nejen utužíme slovní zásobu a gramatické jevy, ale děti si vytvoří svůj malý projekt, o kterém pak v kruhu něco sdělí (budeme se tak učit odbourávat strach z mluvení v AJ). - často pracujeme část lekce i s pracovními listy k učebnici, které obsahují zábavná cvičení na upevnění probraného učiva. Z času na čas zařadím i crafts, které jiným způsobem rozvíjí slovní zásobu dětí a schopnost reagovat a vyjádřit své potřeby v anglickém jazyce. Anebo tematicky laděnou pohádku v anglickém jazyce, která dětem nabízí i jiný zdroj cílového jazyka než jen lektorku. - rodiče obdrží předem plán dané lekce, aby věděli, co s dětmi aktuálně probíráme a aby na to mohli s dětmi doma navázat či si zopakovat.


Kontaktní údaje

+420 777 041 563

veronika@anglickysradosti.cz

Třída se nachází v 1. patře. Palackého náměstí 67, Slavkov u Brna, Česko

bottom of page