top of page
Tento kurz již nelze rezervovat.

Preschool English THUR

Předškolní angličtina zábavně pro děti ve věku 5 - 6 let (14 lekcí)

  • Ukončeno
  • 3 100 českých korun
  • Palackého náměstí 67, třída se nachází v 1. patře

Popis služby

PRO KOHO JE KURZ PŘIPRAVEN: Kurz je určen pro děti ve věku přibližně 5 až 6 let, které se již s angličtinou setkaly a společně budeme získané základy rozvíjet formou her a aktivit z učebnice. ZAMĚŘENÍ KURZU: - během výuky se snažím především o to, aby si děti vytvořily k anglickému jazyku pozitivní vztah. Nejde o to, aby za několik let cizí jazyk plynule ovládaly. Zpočátku je nejdůležitější motivovat děti k vyjadřování se v anglickém jazyce. Navíc na této úrovni již děti základy ovládají (znají slovíčka a rozumí pokynům a i samy si dokáží jednoduchou větou o něco říci). - při výuce pracujeme s různými pomůckami, které dětem pomohou uvolnit se a nebát se v cizím jazyce komunikovat. Plán aktivit vychází z Oxford učebnice Playtime B včetně CD a Story Book (vše v ceně kurzu), která je již obsahově mnohem bohatší a objevují se v ní i předškolácké aktivity (uvolňovací cvičení, zábavné spojovačky či luštění na prostorovou orientaci). - obvyklé tvoření - crafts už budou ve velké míře nahrazovat právě aktivity směřované pro předškolní věk, tzn. že kromě cvičení, kterými nás budou provázet noví čtyři kamarádi, budeme s dětmi na samostatných pracovních listech procvičovat např. uvolnění ruky, grafomotoriku, prostorovou orientaci apod. - výuka neprobíhá klasickou formou. V mých kurzech sedí děti na zemi na barevných polštářcích, aby se mohly aktivně zapojovat do různých her či aktivit u bílé magnetické tabule. - děti v této skupince již nějaké základy anglického jazyka mají, obvykle z oblastí: moje tělo, rodina, příroda a zvířata, počítání, barvy apod. Jejich schopnosti vyjadřovat se jsou zatím pomocí slov či jednoduchých sousloví. Proto budou děti podporovány, aby se vyjadřovaly již více v jednoduchých větách, např.: I like a banana. A little bird can fly. Take the brush. Hurry up! - rodiče také obdrží předem plán dané lekce, aby věděli, co s dětmi aktuálně probíráme a aby na to mohli s dětmi doma navázat či si zopakovat.


Kontaktní údaje

+420 777 041 563

veronika@anglickysradosti.cz

Třída se nachází v 1. patře. Palackého náměstí 67, Slavkov u Brna, Česko

bottom of page